BOLIGPRISSTATISTIKKEN JUNI 2021

Moderat utvikling i boligprisene i juni.
Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 10,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Juni har vært en fantastisk måned for oss i Partners-kjeden, sier administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland. – Nye salgsrekorder er slått, og vi kan konstatere at vi har hatt en all time high 12 måneder i strekk, jubler hun.

–  Den mer moderate prisutviklingen vi ser nå, er vanlig for årstiden. Boligprisene i hovedstaden har kjølnet litt den siste tiden, noe som kan være sunt med tanke på den voldsomme prisveksten vi har sett i det siste. Samtidig er ser vi at prisveksten fortsetter i områdene rundt Oslo. Drammen og Østfold har hatt en stigende trend en god stund nå, noe som kan bety at noen bestemmer seg for å flytte ut av Oslo til områdene rundt.

– Ser vi på fritdisboligsegmentet, har det, i likhet med i fjor, vært høy aktivitet og tøffe budrunder på de mest populære objektene.

– Jeg tror vi vil se at prisnivået vil stabilisere seg utover høsten, og det er flere grunner til dette: Utsiktene til økte boliglånsrenter, samt at det er et godt utvalg av boliger ute på markedet. Du kan si at nå har kjøper større fleksibilitet og flere valgmuligheter, avslutter hun.

– I likhet med foregående måneder fortsetter veksten i antall omsetninger, og veksten i både antall nye boliger på markedet og antall solgt ligger langt over tidligere år. På samme tid faller salgstiden fra kraftig til sitt laveste de siste fem årene. Det viser at etterspørselen etter bolig i Norge er svært sterk for øyeblikket, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Rekordomsetning første halvår

I juni ble det solgt 11.698 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

I første halvår 2021 ble det solgt 55.932 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I juni ble det lagt ut 11.848 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,9 prosent flere enn i samme måned i 2020.

I første halvår 2021 er det lagt ut 58.909 boliger i Norge for salg, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare og at pandemien har medført et varig skift i boligmarkedet. Med gjennomåpning av samfunnet, tror vi at vi første fra høsten vil se de reelle korona-effektene i arbeidslivet med økt fleksibilitet. Vi tror fleksibelt arbeidssted blir et varig for mange og at dette vil ha langsiktig betydning for boligbehovet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i juni 2021, ned fra 34 dager i mai. Kortest salgstid hadde Drammen m/omegn med 15 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 36 dager.

Bodø sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 1,4 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 15,8 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 6,9 prosent.

– I juni hadde Bodø m/Fauske den sterkeste utvikling i landet. På plassene etterfølger Kristiansand og Stavanger m/omegn som for første gang på mange år har en sterk utvikling i boligprisene, sier Lauridsen.

Utrygt boligmarked fra nyttår

8. juni fastsatte boligminister Nikolai Astrup (H) forskriften som skal regulere boligtaksering i det norske boligmarkedet.

Forskriften skal tre i kraft 1. januar 2022 samtidig med de kontroversielle endringene av avhendingsloven vedtatt i Stortinget i mai 2019.

– Astrup spiller med dette hasard med den norske boligmodellen, for boligselger kan ikke få alt ansvar i bolighandelen uten at takseringsbransjen ansvarliggjøres og får kompetansekrav, sier Lauridsen.

– Dette lovverket regulerer årlig godt over 100 000 transaksjoner i boligmarkedet, og vil få store konsekvenser for norske forbrukere med økte kostnader, økt risiko og økt utrygghet, hvis taksering ikke reguleres skikkelig.

– Astrup og regjeringen må omgjøre forskriften og følge opp Stortingets vedtak om å stille ansvar og kompetansekrav til takstbransjen, samt utsette ikrafttredelsen, sier Lauridsen.

– Hvis ikke Astrup gjør jobben, må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV rydde opp dersom de kommer i regjering etter stortingsvalget, avslutter Lauridsen.

Eiendom Norge publiserer i dag også våre regionsrapporter for andre kvartal med oversikt over boligprisutviklingen i 98 norske kommuner og bydeler.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS