Verdivurderingen – Hva påvirker denne?

Skal du selge din bolig, er det selvsagt avgjørende hva folk er villig til å gi. For å vite hva boligen er verdt, trenger man en verdivurdering. Dette får du av eiendomsmegleren. Hva ligger til grunn for en verdivurdering? Vi skal gi deg noen svar her:

En verdivurdering brukes i hovedsak som grunnlag for en prisantydning for en bolig som skal selges eller om du skal refinansiere lånet ditt.

Kort fortalt er en verdivurdering hva man antar er boligens verdi i dagens marked. Allikevel er det flere variabler som påvirker hva man er villige til å gi. En av de største variablene er kjøperen. Hva han eller hun er ute etter, påvirker i høy grad hva de er villig til å gi for din bolig. Deres livssituasjon, preferanser og ønsker varierer kraftig: Enten det er et urbant par som ønsker å bo sentralt «der alt er», eller en storfamilie som heller vil bo mer landlig og ha stor plass.

Megler setter verdivurdering

Ved en verdifastsettelse av boligen, brukes det i dag E-takst. Dette er en verdivurdering som megleren gjør. Dette er en enklere verdivurdering hvor megleren fyller inn informasjon om areal, byggeår, beliggenhet, økonomi og standard. Spesielle forhold som megler mener kan påvirke verdien på eiendommen skal komme tydelig frem.

En megler skal imidlertid aldri bevisst sette en verdivurdering eller prisantydning høyere eller lavere enn hva man som megler objektivt sett mener er eiendommens antatte markedsverdi, eller lavere enn det selger er villig til å akseptere.

Husk på dette til megleren kommer

Det er nok noen som blander verdivurdering med tilstandsrapport. Verdivurderingen avgjøres mye av markedet, mens tilstandsrapporten gjennomgås av en bygningssakskyndig. En tilstandsrapport har det samme grunnlaget som en E-takst, men inkluderer også en enkel teknisk verdivurdering av boligen. Et råd om du skal ha en megler på besøk som skal gjennomføre en verdivurdering:

De områdene som er de viktigste å dokumentere for å fastsette standarden, er fasade, bad og kjøkken. Nyere bad og kjøkken er med på å øke verdien på boligen din. Kort fortalt, alt som kan ha innvirkning på verdien på din bolig, er viktig å få dokumentert.

Måler opp mot markedet i ditt område

Det er også veldig greit om du har relevant dokumentasjon klar, som for eksempel festekontrakt. All dokumentasjon som kan ha innvirkning på verdien på din eiendom.

Et verktøy som mange meglere bruker, er Eiendomsverdi. Her går man inn og sammenlikner tilsvarende boliger som er solgt i ditt område. Her kan vi også ta tempen på markedet og lettere se hva din bolig er verdt i dagens marked. Alle meglerne på de forskjellige kontorene i Partners-kjeden har meget god lokal kjennskap i sitt område, og har inngående kunnskap om boligmarkedet her. Derfor er vi trygge på at vi finner en god pris på boligen etter at vi har gått igjennom alle data

Prissetting av eiendommen

En megler skal være objektiv når han/hun prissetter eiendommen. Ved salgsoppdrag må imidlertid megler avstemme egen prissetting med hvilke forventninger oppdragsgiver har. Oppdragsgiver bekrefter dette ved inngåelse av oppdragsavtale. Endelig godkjennelse av prisantydningen fra oppdragsgiver skjer gjennom godkjennelse av salgsoppgave

Teknisk verdi beregnes ut fra hva tilsvarende bolig ville kostet å bygge i dag. Inni her blir det også innregnet skader, slitasje og tilstanden på det tekniske anlegget. Dette er det en byggesakskyndig som håndterer.

Dette er noe av det som som påvirker verdien på en bolig:

 • Beliggenhet
 • Antall kvadratmeter
 • Utsikt
 • Antall soverom
 • Hage / Størrelse på hage
 • Nærheten av sjø eller natur
 • Etasje (Er det heis?)
 • Balkong/terrasse
 • Rentenivå på boliglån
 • Boligmarkedet: Er det få eller mange eiendommer på markedet?
 • Standard på bolig (Er den nyoppusset?)
 • Eget ildsted (Peis)
 • Skoler / Barnehager i nærheten
 • Parkeringsmuligheter
 • Er kollektivtilbudet godt?
 • Økonomien til borettslag /sameiet m.v
 • Energimerking

Vurderer du å selge, eller ønsker en uforpliktende prat rundt verdien på boligen din? Kom innom, eller ta kontakt så skal vi hjelpe deg på vei.