BOLIGPRISSTATISTIKKEN MAI 2021

Sterk oppgang i boligprisene i mai
Boligprisene steg med 1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Det er fortsatt meget god aktivitet i markedet, sier administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland. – Mai ble en ny måned med «all time high». Vi hadde langt flere signeringer sammenliknet med samme periode i fjor, så vil vi fortsatt ha god aktivitet i tiden fremover.

Den gode nyheten for boligkjøpere, er at de får et større utbud av boliger å velge mellom.

Tradisjonelt sett er mai en svært hektisk måned for bransjen, og 2021 er ikke noe unntak.

– De siste års prisstigning i de største byene, spesielt i Oslo, har ført til at flere ser etter alternativer litt utenfor. Dette bidrar til at vi får høyere aktivitet på våre kontorer i Drammen, Tønsberg, Gjøvik og Telemark, avslutter hun.

Fortsatt nedgang i Oslo

– Boligprisene steg i mai mer enn normalt for måneden. Unntaket er Oslo, hvor prisene falt med 0,6 prosent. I de mindre byene på Østlandet steg prisene kraftig sist måned, og dette bekrefter de mange rapportene om stor etterspørsel etter bolig i byer som Drammen, Hamar, Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg, Porsgrunn og Skien, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Kraftig omsetningsvekst og større tilbud

I mai ble det solgt 10.340 boliger i Norge, noe som er 7,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 43.895 boliger i Norge, noe som er 15,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I mai ble det lagt ut 11.681 boliger til salgs i Norge, noe som er 15,5 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 46.940 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Også i mai ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Ved utgangen av mai ligger vi over 2019 som var det forrige rekordåret målt i omsetning. Slik det ser ut nå vil 2021 bli et rekordår målt i antall solgte boliger. Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mai 2021, ned fra 39 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 17 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 42 dager.

Bedre finansiell stabilitet med redusert prisvekst

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 14,9 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,7 prosent.

– Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Eiendom Norge deler myndighetene og IMFs bekymring rundt den store husholdningsgjelden i Norge, og en mer moderat utvikling i boligpriser og gjelder er sunt for norsk økonomi, sier Lauridsen.

– Mer moderat prisvekst gir større forutsigbarhet for de skal bytte bolig og for førstegangskjøpere, og er positivt for alle parter i boligmarkedet, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS