BOLIGPRISSTATISTIKKEN APRIL 2021

Svak prisoppgang i april.

Boligprisene i Norge steg med 0,2 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene med 0,1 prosent.

Foto: Getty Images

Boligprisene er nå 12,2 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Disse tallene var forventet, sier administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland. – Jeg tror dette er et sunnhetstegn i et boligmarked hvor prisene har økt mer enn vi trodde for et år siden. Det begynner å normalisere seg med flere nye objekter ute på markedet, og dette bidrar til å kjøle ned prisveksten noe. Allikevel forventer vi fortsatt høy aktivitet fremover, da det er god bevegelse i boligmarkedet. Vi har mange som melder seg på visning i alle våre regioner, og april var nok en all time high for oss. Sammenliknet med samme periode i fjor hadde vi dobbelt så mange signeringer, og en svært god salgsmåned.

At vi ser en utflating av prisveksten er et signal på at det er kommet vesentlig flere boliger ut på markedet, og at sentralbanken har signalisert et rentehopp mot høsten, avslutter hun.

Svak prisvekst, med unntak av Kristiansand og Stavanger

– Boligprisene utviklet seg svakere i april enn normalt for måneden. Unntaket er Kristiansand og Stavanger, hvor prisene steg kraftig. Nasjonalt faller både 12 måneders veksten og den sesongkorrigerte prisutviklingen for første gang siden april 2020, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Kraftig omsetningsvekst og større tilbud

I april ble det solgt 8.761 boliger i Norge, noe som er 24,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 32.821 boliger i Norge, noe som er 16 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I april ble det lagt ut 9.846 boliger til salgs i Norge, noe som er 15,5 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 34.082 boliger i Norge, noe som er 6,3 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– I april ble det solgt betydelig flere boliger enn samme måned i fjor. Det har sammenheng med korona-pandemien som brøt ut i mars i fjor, og som fikk stor innvirkning på omsetningen i boligmarkedet i mars og april 2020. Ved utgangen av april ligger også vi langt over 2019 som var det forrige rekordåret målt i omsetning, sier Lauridsen.

– Vi venter at omsetningsvolumet fortsatt blir høyt fremover, noe som også er normalt for mai og juni, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i april 2021, ned fra 43 dager i mars. Kortest salgstid hadde Oslo med 15 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 75 dager.

Sunt med redusert prisvekst

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Kristiansand med en oppgang på 2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/Omegn med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,7 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,3 prosent.

– Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Med økt boligbygging de neste årene og høyere renter er det sannsynlig at vi nå går inn i en lengere periode med moderat prisutvikling i boligmarkedet, slik som i 2018 og 2019, sier Lauridsen.

– Moderat prisvekst med stort utbud gir større stabilitet for skal bytte bolig og for førstegangskjøpere, og er positivt for alle parter i boligmarkedet. Slik det ser ut nå går boligmarkedet inn for en myk landing, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS