Boligsalg fra a til å

Det er mange som tror at det å selge er en lang og tung prosess. Men våre erfarne meglere kan dette til fingerspissene, og sørger for at du som selger får mer tid til andre ting. Her skal vi ta deg gjennom stegene slik vi gjennomfører salgsprosessen .

Oppdragsavtalen
Den første fasen starter med signering av en oppdragsavtale, hvorpå en detaljert plan for den videre fremdrift blir avtalt. All lovpålagt informasjon blir innhentet og nøye gjennomgått av våre meglere, iht. Lov om eiendomsmegling. Vi skal også klargjøre boligen for fotografering. I forbindelse med fotograferingen kan vi benytte profesjonelle stylister som innreder og synliggjør de kvaliteter ved boligen som er viktig å få frem i markedsføringen.  Partnerskjeden samarbeider med noen av bransjens beste fotografer, takstmenn og stylister.

Markedsføring
Videre skal det utarbeides en salgsoppgave og annet markedsføringsmateriell. Megler vil gi råd og anbefalinger om hvilke markedsføringskanaler som er optimale for akkurat din bolig. Det er viktig med bred markedsføring i ulike kanaler, slik at markedet blir opplyst om at akkurat din bolig er til salgs. Det handler om å treffe riktig målgruppe. Våre meglere bruker mye tid og ressurser på utvikling av annonser og profil, slik at vårekunder får et merkenavn i ryggen som innehar en høy grad av tillit og troverdighet ute i markedet. Vi bruker også et av markedets beste digitale produkter Partners Target for å nå relevante kjøpere.

Visning

Visning av boligen din er et viktig ledd i prosessen. I samråd med megler avtales visningsdager som er riktige for akkurat din bolig. Det er viktig at boligen fremstår på best mulig måte slik at interessentene får et positivt inntrykk når de kommer på visning. Kvalifiserte medarbeidere fra oss skal være tilstede under visningen, med mindre annet er av talt. Vi gjør en vurdering av boligens beskaffenhet, og hvordan boligen ser ut med kjøpers øyne. Det gjelder å finne gode løsninger slik at boligen fremstår på best mulig måte. Vår oppgave er å sørge for at lest mulig som kommer på visning skriver seg opp på interessentlisten. Vi har også en egen kundedatabase med registrerte interessenter. Kunder som har ønsker som samsvarer med kvalitetene til eiendommen, vil bli kontaktet av oss.

Budrunde
I etterkant av visningsrunden blir alle interessenter som har skrevet seg på interessentlisten fulgt nøye opp av megler, og interessentene får anledning til å stille spørsmål og inngi bud. Dette er sannhetens øyeblikk. Megler vil gjennomføre budrunden på en profesjonell og ryddigmåte, hvor alle budgivere og selger fortløpende blir informert formert om status. Megler har en viktig rådgivende rolle og vil underveis gi anbefalinger på det som måtte ønskes. Når man har én budgiver igjen er det opp til selger å akseptere eller avslå budet. Dette må skje skriftlig for å trygge hele budprosessen både for kjøper og selger.

Kontraktsmøte
Etter at salget har kommet i stand, det vil si ved aksept av bud, vil megler utarbeide de nødvendige dokumentene som kreves, informere forretningsfører, styreleder eller kommunen om salget, samt innkallepartene til et kontraktsmøte. På kontrakts-møtet skal kjøper og selger signere kjøpekontrakten og eventuelt andre dokumenter som er relevante for salget. Begge parter vil få hver sin boligperm med ytterligere informasjon, om for eksempel våre samarbeidspartnere innen bank, forsikring, renhold og flytting.

Oppgjør
På overtagelsestidspunktet skal partene møtes i boligen. Selger har i forkant sørget for at boligen er rengjort og klar for overtagelse, slik at kjøper kan ta den i bruk. Når overtagelsen er gjennomført og begge parter har signert på ¨Overtagelses-erklæringen¨ og den er levert til megler, vil Partners oppgjørsavdeling iverksette den siste fasen i en eiendomstransaksjon, oppgjøret. Hvert kontor har sine egne oppgjørsmedarbeidere, noe som sikrer kvalitet, effektivitet og fleksibilitet i hele prosessen. Når oppgjøret er gjennomført er salgsprosessen fullført. Til sammen tar dette ca. 50 timer – dette er ved et normalt salg.

Gratulerer! Nå er boligen solgt!